เกี่ยวกับเรา

หนังสือแนะนำ
AXIOMS สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ผู้แต่ง : ณัฐ อุดมพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ SYNTAX+
ISBN : 978-616-374-134-9
AXIOMS สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ผู้แต่ง : ณัฐ อุดมพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ SYNTAX+
ISBN : 978-616-374-134-9
Why? ไดโนเสาร์
ผู้แต่ง : ลี, ฮังซอน
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ISBN : 978-611-04-0044-2
จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION : ERROR IDENTIFICATION
ผู้แต่ง : สุรชัย รอดงาม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 978-616-08-2101-3
ติวเกรียน เซียน ฟิสิกส์ เล่ม 1
ผู้แต่ง : สมเด็จ วงศ์มาต
สำนักพิมพ์ : พ.ศ. พัฒนา
ISBN : 978-616-201-524-3
บันทึกเรื่องราวของเหล่าสิ่งประดิษฐ์ The Story of Inventions
ผู้แต่ง : Claybourne Anne
สำนักพิมพ์ : ปาเจรา
ISBN : 378-611-7033-09-4
ยุทธวิธีแก้ปัญหาโจทย์ยากตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : ณัฐ อุดมพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ SYNTAX+
ISBN : 978-616-374-733-4
สรุปเข้ม O-NET ม.6 มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ วงศ์เศวตศิลา และคณะ
สำนักพิมพ์ : ไอดีซีฯ
ISBN : 978-616-200-550-3
สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน
ผู้แต่ง : ศักซาร์,มาร์ค
สำนักพิมพ์ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์
ISBN : 978-974-8459-04-2
หัวใจคณิตศาสตร์ PAT 1
ผู้แต่ง : ณัฐ อุดมพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : สถาบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ SYNTAX+
ISBN : 978-616-361-246-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดนักอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ยอดนักอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวนวินดา มุสิกโปฎก ม.6/1 2. นางสาวณัฐนันท์ เสียงเพราะ ม.6/2 3. นางสาวศศิวิมล พูลคล้าย ม.6/3 4. นางสาวณัฐชยานุช บุตตวงค์ ม.6/4 5. นางสาวสิริวิมล บัวคำพา ม.6/5 6. นายภาสกร ทองสุกดี ม.6/6  ยอดนักอ่านประจำห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คือนักเรียนที่มีประวัติการยืมหนังสือ
เชิญชวน!!! นักเรียนร่วมกิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้แว่นแก้ว"
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้แว่นแก้ว   รายละเอียดกิจกรรม   *นักเรียนที่มียอดการยืมวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วมากที่สุด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จะได้รับรางวัลเป็นแฟนพันธ์ุแท้แว่นแก้ว **ของรางวัลสำหรับแฟนพันธ์ุแท้แว่นแก้ว ?????  #อุบไว้ก่อนค่ะ  แต่มีมากกว่าเกียรติบัตร แน่นอน สำหรับผู้ที่มียอดการยืมอยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 ทางห้องสมุดมีรางวัลให
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด 2559
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รายงานหนังสือค้างส่ง-แยกตามห้องเรียน ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 กลุ่มสมาชิก นักเรียน-นักศึกษา ลำดับ กำหนดส่ง รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ทะเบียน เรื่อง
ห้องสมุดเชิญชวนคณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคน ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของห้องสมุดผ่านทางแฟนเพจ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559